Traces AIR Antwerpen

PROJECT: Fondation Mercier, Nihan Somay

Tentoonstelling - Showroom - 25/27 maart 2014

Deze tentoonstelling brengt teksten, documenten, vragen en beelden tezamen voor een project dat eerst werd gerepeteerd in fictie, maar nu voortleeft in een discussie op grote afstand. Deze gedrukte verzameling is een kleine stap in de richting van een zeilende fantasie die haar eigen toekomst ziet: kunnen we handelsroutes aanpassen om nieuwe uitwisselingen te ontwikkelen voor kunst en onderzoek? Bespiegeling is een eerste praktisch werkingsmiddel. Kan Antwerpen, ooit de bakermat van pre-internet globale netwerken van mail kunst en onafhankelijke uitgeverijen, een partner zijn voor een dergelijke manier om vriendschappelijke relaties op te bouwen?