Traces AIR Antwerpen

Roya Keshavarz

aug 2016
1988 Teheran

Roya Keshavarz werd uitgenodigd voor een residentie van één maand in AIR Antwerpen, in het kader van het jaarlijkse uitwisselingsprogramma tussen AIR Antwerpen en Kooshk Residency, Teheran. Voor de eerste editie werden kunstenaar Maryam Ashkanian en Pieter Huybrechts uitgenodigd. Voor deze editie is het de beurt aan Gauthier Oushoorn en Roya Keshavarz.

Het werk van Roya Keshavarz bestaat uit video installaties, animatie, sculptuur, documentaire film en photography. Hierbij onderzoekt ze de aard van beweging door samen te werken met verschillende mensen, zoals bijvoorbeeld gehandicapten. Gedurende anderhalfjaar volgde zij een groep gehandicapten dansers en focuste op hoe zij omgaan met hun persoonlijke ruimte. Het idee van persoonlijke ruimte krijgt een andere connotatie naargelang de context waarin je jezelf bevindt. Een volgende stap in haar onderzoek is dan ook door middel van dans in de publieke ruimte de manieren waarop mensen met hun persoonlijke ruimte omgaan verder te onderzoeken. Gedurende haar residentie wil ze uitzoeken hoe mensen in de publieke ruimte reageren op de aanwezigheid van dans.

Roya Keshavarz studeerde aan de Arts University in Teheran en de Cambridge School of Art.