Traces AIR Antwerpen

Robert Šalanda

jan 2016 tot mrt 2016
1976 ° Olomouc, leeft en werkt in Praag

Tezamen met Belgisch kunstenaar Alice De Mont werd Robert Šalanda uitgenodigd voor een residentie van zes maanden in het kader van het nieuwe uitwisselingsprogramma tussen AIR Antwerpen en de MeetFactory in Praag. Robert Salanda verblijft drie maanden in AIR Antwerpen en daarna drie maanden in de MeetFactory in Praag.

Robert Šalanda werkt met een denkbeeldige database van abstracte visuele en taalkundige symbolen. Hij haalt zijn inspiratie uit een groot arsenaal van digitale beelden en alledaagse fenomenen, gaande van verkeersborden over populaire tattoo-ontwerpen tot tekenkundige tekstanalyses. Het citaat speelt een belangrijke rol in zijn werk- een gevonden motief komt ook voor in andere werken, een nummer of in onverwachte samenstellingen en contexten. Šalanda’s aanpak bestaat uit twee niveau's. Het eerste intellectuele niveau is gebaseerd op zijn onderzoek naar symbolen. Door verrassende en ogenschijnlijk irrationele combinaties van visuele elementen en inhoud, die de indruk geven dat hun 'willekeurigheid' ontwikkeld wordt door een wiskundig algoritme, vermengt Šalanda intuïtie in zijn aanpak van het schilderkunstig medium. Een tweede niveau manifesteert zich in een ontspannen stilering die voorkomt uit de obsessie van de kunstenaar met populaire verbale en visuele cultuur. Beide niveaus komen organisch samen in het uiteindelijk werk, waarbij telkens één van de twee zich dominant gedraagt. 

Robert Šalanda werd uitgenodigd voor de volgende solotentoonstellingen (een selectie): Treasures, Entrance Gallery, Praag, 2014; I recommend, gallery 35m2, Praag, 2014; Word for word, MeetFactory Gallery, Praag, 2013; I'm happy for the win, INI gallery, Praag, 2013; Morse, St. Garden/ WinterSpace, New York, 2011. Daarnaast was zijn werk te zien in de volgende groepstentoonstellingen (een selectie): Czech Dream, Czech Center Gallery, New York, 2015; The fragments of sets, Fait gallery, Brno, 2015; 7 New Zlin Salon, The Regional Gallery of Fine Arts, Zlin, 2014; Temple of Freedom, Red gallery, London, 2014; Posth(e)aven on destabilized ground/ street festival –Wenen, 2012.