Traces AIR Antwerpen

LODGERS#9: Hotel Charleroi

feb 2017 tot apr 2017
2010 Charleroi

HOTEL CHARLEROI is een toegepast onderzoeksproject dat in Charleroi, de grootste stad van Wallonië (BE), geïnitieerd werd door beeldend kunstenaars Adrien Tirtiaux, Antoine Turillon en Hannes Zebedin. Tussen 2010 en 2014 nodigde HOTEL CHARLEROI meer dan 100 kunstenaars uit voor informele residenties in Charleroi. Ook werden jaarlijks tentoonstellingen georganiseerd in publieke of semi-publieke ruimtes, die een lokaal en internationaal publiek samenbrachten.

Elk jaar zette HOTEL CHARLEROI een nieuw onderzoeksgebied op. Zo werden nieuwe waardevolle locaties in de stad gevonden en als artistiek labo gebruikt om kritische uitspraken te doen over de post-industriële ontwikkelingsstrategieën van de stad. Wat andere projecten betreft, was er LE CHANT DES POSSIBLES ('de zang van het mogelijke') dat talrijke non-lieux of 'niet-plaatsen' rond de ringweg van de stad innam (2011) en VILLE EN ABÎME ('stad in afgrond') dat 60.000 m2 van het verlaten 'Palais des Expositions' in beslag nam (2012). LA FORCE DU CHANGEMENT ('de kracht van de verandering') stelde gedurende één weekend een winterschool voor op de bouwsite van een reusachtig winkelcentrum in het oude centrum van de stad (2014).

Na vijf jaar van intense activiteit nam HOTEL CHARLEROI even een pauze om te reflecteren op zijn erfenis. De uitnodiging om deel te nemen aan het LODGERS-programma biedt het collectief de mogelijkheid om een formeel einde van het project in Charleroi voor te bereiden, terwijl tegelijk gefocust wordt op twee steden die de culturele, politieke en economische 'breuk' van het land representeren. 2017 wordt een levendige celebratie die zich voor een keer niet op vandaag richt, maar naar achter én naar voren kijkt.