Traces AIR Antwerpen

LODGERS#14: ARIA

mrt 2018 tot jun 2018
2018 Antwerpen

ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts) werd uitgenodigd voor een residentie van drie maanden in het kader van het LODGERS programma.

ARIA ontwikkelt en begeleidt onderzoek in, over en met de kunsten. Voor LODGERS ontvouwt het instituut activiteiten en presentaties die zowel de specificiteit als de brede waaier aan onderzoek demonstreren. Performances, lezingen, discussies en ‘publieke colleges’ worden tussen 31 maart en 24 juni gekaderd in een artistieke context die de veeleer ‘speculatieve wetenschapsbeoefening’ van kunstenaars belichten. Fictie en verbeelding zijn cruciale onderzoeksinstrumenten om de werkelijkheid te begrijpen. Onderzoek in de kunsten laat zien dat de werkelijkheid niet alleen kan worden onderzocht, maar dat deze ook met onderzoek wordt gemaakt. Kunst, fictie en verbeelding zijn alvast onmisbaar om naar de realiteit te kijken. Zonder fictie is er ook geen non-fictie, zonder kunst geen realiteit.

Alle LODGERS uit de "Eurocore" – de gecombineerde regio van de Benelux en het Rijnland zijn welkom. Gratis toegang om onze LODGERS te bezoeken. Kom langs!

Het LODGERS programma wordt gecureerd door Nav Haq, Senior Curator in het M HKA en Alan Quireyns, artistiek directeur bij AIR Antwerpen.

31.3 – 21.4          Koninklijk Conservatorium Antwerpen

23.4 – 28.4          Sint Lucas School of Arts Antwerpen

30.4 – 20.5          Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

21.5 – 9.6             Sint Lucas School of Arts Antwerpen

10.6 – 24.6          C.C.Q.O.               

KONINKLIJK CONSERVATORIUM ANTWERPEN

Tone Brulin (1926) is een unieke figuur in het Vlaamse theater. Zorgvuldig geselecteerde archiefstukken schetsen een beeld van zijn markante carrière, die zicht uitstrekt over 70 jaar en vier werelddelen. Een tentoonstelling van T-boeken, Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool) en Het firmament i.s.m. AMVK, Letterenhuis, Kunstenpunt en Het TheaterFestival. Met dank aan Kaaitheater.

The Space Between is een transmediale installatie/performance over hoe betekenis ontstaat in de tussenruimte. Tussen drie media. Tussen mensen. Gebaseerd op persoonlijke anekdotes, familieverhalen en herinneringen ontwikkelt zich een verhaal over een amateurfotograaf en een meisje, aan een meer in een kleine stad in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een transmediale installatie/performance van Katharina Smets, Inne Eysermans, en Ingrid Leonard in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool), gekaderd in het onderzoeksproject ‘De Auditieve verbeelding. Onderzoek naar het audioverhaal als kunstvorm op de grens van media, drama en literatuur’ van doctorandus in de kunsten Katharina Smets.

SINT LUCAS SCHOOL OF ARTS ANTWERPEN

Sint Lucas School of Arts Antwerpen brengt bijdragen samen van een aantal onderzoekers, onderzoeksgroepen, de Master of Research in Art and Design; en betrekt hier in studenten, alumni en externe kunstenaars. Rode draad is het experimenteren met hertalingen naar andere dragers en mediums; en het bevragen van presenteren, representeren en visualiseren van onderzoeks(gerelateerde )projecten… De artistieke aanpak is suggestief, aftastend, procesmatig, hypothetisch, verschuivend, dialogisch. De tentoonstellingsruimte word hierbij op bijzondere wijze geactiveerd tot ‘gespreksruimte’.

DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen biedt een stimulerende, internationale biotoop waarbinnen dit artistiek onderzoek optimaal kan plaatsvinden. Met circa 50 onderzoeksprojecten (waarvan een tiental doctoraten) die momenteel gevoerd worden, is een kritisch en innovatief kader gegarandeerd. Voor LODGERS selecteerde kunstenaar, docent en onderzoeker Nico Dockx drie lopende doctoraatsprojecten in de kunsten van de Koninklijke academie. Geert Goiris, Mashid Mohadjerin en Vijai Patchineelam bieden een fascinerende inkijk in (een deel van) hun onderzoeksprocessen. Elk onderzoeken zij een andere werkelijkheid die tijdens dat proces aanleiding geeft tot een alternatieve realiteit. De verhouding tussen realiteit en waarneming enerzijds en fictie en verbeelding anderzijds speelt in deze drie doctoraatsprojecten een belangrijke rol. Met deze presentatie en programmatie, specifiek bedacht voor LODGERS, kan u zelf nagaan of kunst een andere kijk kan bieden op uw realiteit.

C.C.Q.O.

Wellness Centre Future Proof – How to tame the multi headed dragon in the palace of mirrors?

Wellness Centre Future Proof is een onderzoekstraject dat parallel loopt aan – en infiltreert in – het academisch onderzoek van C.C.Q.O. (Cultural Commons Quest Office) aan de Universiteit van Antwerpen. Het is een inherent artistiek project en bevindt zich zowel in de realiteit als in fictie. Dit schept de mogelijkheid om zowel in een artistieke als in een niet-artistieke omgeving te functioneren. Wellness Centre Future Proof streeft ernaar extra dimensies toe te voegen aan het concept van “gemeenschappelijke duurzaamheid” in ons Anthropoceen. De wederkerigheid tussen het artistieke en het academische onderzoek vormt de bestendiging van de zogenaamde ‘Garlandstrategie’, waarin het Wellness Centre tijdens LODGERS als ‘gemeenschappelijke grond’ zal worden verkend. Wellness Centre Future Proof is een samenwerking met Arne Herman, Giuliana Ciancio, Hanka Otte, Juan Canela Claver, Karina Beumer, Katinka de Jonge, Lara Garcia Diaz, Liesje De Laet, Louis Volont, Pascal Gielen, Thijs Lijster, Walter van Andel.