Traces AIR Antwerpen

Leda Bourgogne

apr 2017 tot jun 2017
1989 Wenen, woont en werkt in Frankfurt am Main

Leda Bourgogne is uitgenodigd voor een residentie van drie maanden in het kader van de jaarlijkse uitwisseling tussen AIR_Frankfurt en AIR Antwerpen.

De artistieke praktijk van Leda Bourgogne bestaat uit de productie van schilderijen, tekeningen, objecten, film en tekst. Leda Bourgogne vindt inspiratie uit feministische theorie, psychoanalyse, modernisme, experimentele film, literatuur en popcultuur. Zowel het talige, lichamelijke als psychische komen hierbij aan bod. Door het onderzoeken van machtsverhoudingen, verlangens en normen bevraagt Leda Bourgogne de constructie van identiteit. Tijdens haar residentie vertrekt zij van de autobiografische roman Journal de Voleur. Dit boek geschreven door Jean Genet in 1949 vertrekt deels van ontmoetingen en ervaringen van Jean Genet in Antwerpen. Leda Bourgogne schrijft een script gebaseerd op een vrije bewerking van deze roman en eigen ervaringen tijdens de residentie. De verhouding tussen autobiografie en fictie en hoe autobiografie het leven imiteert en omgekeerd, zijn een constante in haar werk.

Leda Bourgogne werd uitgenodigd voor de volgende solotentoonstelling: Stalker, Marbriers 4, Genève, 2016. Daarnaast was haar werk te zien in de volgende groepstentoonstellingen (een selectie): Skins, Ellis King, Dublin; Eating Out, Roberta, Frankfurt am Main; !vהי, Basel; Touched II, Apt 203, Marseille.