Traces AIR Antwerpen

Hemant Sareen

mei 2018 tot jun 2018
1967 woont en werkt in New Delhi

Hemant Sareen
mei 2018 tot jun 2018
°1967 woont en werkt in New Delhi

Hemant Sareen werd uitgenodigd voor een residentie van twee maanden om deel te nemen aan LODGERS#14:ARIA. Kunstenaar, docent en onderzoeker Nico Dockx nodigde drie onderzoeksprojecten uit, verbonden aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Geert Goiris, Mashid Mohadjerin en Vijai Patchineelam bieden een inzicht in (een gedeelte van) hun onderzoeksproces. In de drie projecten komt de relatie tussen realiteit en perceptie enerzijds en fictie en verbeelding anderzijds speelt een belangrijke rol. Tijdens zijn residentie vertrekt Hemant Sareen van de Antwerpse zoo, één van de oudste stadsdierentuinen in de wereld. Hij onderzoekt de zoo en andere gerelateerde organisaties om meer te weten te komen over Belgisch lokale geschiedenis. Ook werkte Hemant Sareen nauw samen met Vijai Patchineelam in het kader van de publicatie: Sambi Shiva, the photographs of Sambasiva Rao Patchineelam. Op 3 mei vond in de LODGERSruimte een collectieve lezing van deze publicatie plaats.

De in New Delhi wonende kunstenaar Hemant Sareen hanteert fotografie om kritisch om te gaan met zijn onmiddellijke omgeving. Zo creëert hij een representatie ontstaan uit een intimiteit en empathie met plaatsen, mensen en dieren rondom hem. De camera wordt een middel tot zelfreflectie omtrent de positie van de kunstenaar. Grotere algemene thema's zoals het klimaat, de verhouding mens-dier, onthechting etc intensifieert hij als persoonlijke verschijningen.

Hemant Sareen werd uitgenodigd voor de volgende tentoonstellingen (een selectie): Suburbia Indica: A house is not a home, Punctum Asia, 2011; Glitch, Frame, Lollipop, Latitude, New Delhi, 2012; Zoopoetics, a new subject for the next revolution, New Delhi, 2013; House Exhibition, New Delhi, 2013; Yeh Wo Manzil to Nahn? Is this it?, Panchseel Park Residence, New Delhi, 2015; A house is not A Home, FotoFest, Houston, 2018