Traces AIR Antwerpen

Lodgers#16: Opening of Finissage

De voorbije drie maanden presenteerde het project "On Acausal Connecting Principles" vijf opeenvolgende acts die a-causaal verbonden zijn door de herinneringen aan de Krakatoa vulkaanuitbarsting in 1883 in het huidige Indonesië. Op 6 december vanaf 18:30u worden ACTS IV en V gepresenteerd, samen met de opening van een finissage die tot 16 december aanhoudt.

Met performances van Milena Bonilla & Luisa Ungar, Ivan Cheng

Met sporen van Sara Giannini en Raoul Audouin, Adam Bobbette, Mehraneh Atashi

➤ PROGRAMMA

18:30u
"All Signal No Message"
Milena Bonilla en Luisa Ungar
Startpunt: Bookshop
"All Signal No Message" ontsluit het onderzoek dat Milena Bonilla en Luisa Ungar mobiliseerde voor ACT IV van "On Acausal Connecting Principles." Tijdens hun verblijf in AIR Antwerpen, hebben de kunstenaars de Krakatoa uitbarsting benaderd in relatie tot de 'Koloniale en Exporttentoonstelling' die op datzelfde moment in Amsterdam plaatsvond. Welke substraten verbinden deze onbewuste logica van de vulkaan ten opzichte van de onderdrukte taxonomie van de koloniale rede?

Voortbouwend op eerder onderzoek en het performance project 'Pavilion', benutten de kunstenaars een variëteit aan materialen, archiefmateriaal en taalkundige artifices. Deze presentatie weeft acties en conversaties aan elkaar waarbij de vulkaan metafoor staat voor een slapende interactiviteit tussen verschillende levensvormen. Zij hanteren beweging als grammatica, communicatie als ruw materiaal en informatie als wisselkoers, en trachten daarmee een actie te genereren tussen wat we verondersteld worden te weten en de kwetsbaarheid ervan door onzekerheid en onvoorspelbaarheid.

19:30u
"Sunset Blister"
Ivan Cheng

"Sunset Blister" is een nieuw werk van Ivan Cheng dat hij samen performt met Ivey Wawn in hun eerste verschijning sinds 2014. Naast een video, is deze performance voorbereid in tandem met vier workshops voor jonge adolescenten (8-15j) in Antwerpen, en de productie van een glazen blaasinstrument gemaakt van gesmolten vulkanische as, dat door Eric Pipien geproduceerd werd aan LUCA Gent.

Deze performance vindt plaats op het dakterras, ongeacht het weer.

➤ ACT V: INTERMEZZO’S ➤

Zoals een spion, werkte Ivan Cheng gedurende heel het project vanuit een tussenpositie. Door middel van observatie, legt Cheng subtiele verbanden; via het documenteren, connecteren, performen, en beluisteren van de verschillende acts, componeert hij het project. Genoemd naar een op zichzelfstaande act, suggereert het intermezzo een bezittelijk en singulier naamwoord, en herinterpreteert het de opgedane kennis. Het intermezzo markeert evenzeer de opening van een finissage, en non-tentoonstelling van alles wat is achtergebleven, en de beginselen van nieuwe levensvormen.

➤ ON ACAUSAL CONNECTING PRINCIPLES is een tijdelijke tentoonstelling en performance programma in vijf acts in het M HKA, gecureerd door het Amsterdamse curatoreninitiatief Heterotopics voor LODGERS#16. Geïnspireerd door de Jungiaanse notie van synchroniciteit adopteert het project 'toeval' als een curatoriële methodologie om de nonlineaire tijd te onderzoeken en het tussenspel van psychische en fysische toestanden te bevragen.

➤ ACTS door Sara Giannini (in samenwerking met Raoul Audouin, Adam Bobbette, Mehraneh Atashi (met deelname van Geo Wyeth), Milena Bonilla & Luisa Ungar, en Ivan Cheng.

Geproduceerd met steun van MHKA, AIR Antwerpen en Mondriaan Fonds.