Traces AIR Antwerpen

Sint Lucas Antwerpen

Sint Lucas Antwerpen

AIR Antwerpen en St Lucas Antwerpen organiseren ieder jaar een uitwisseling tussen Antwerpen en Sierre in Zwitserland, ondersteund door de Fondation Mercier en de ECAV school in Sierre. Voor de Zwitserse kunstenaar in residentie voorziet het St Lucas een tentoonstelling in de SHOWROOM en de daarmee gepaard gaande productionele ondersteuning. De kunstenaar in residentie leert de studenten van de school kennen en kan de verschillende werkplaatsen gebruiken. Het St Lucas en ECAV Sierre verspreiden een open oproep. Voor de Belgische kunstenaar wordt een shortlist geselecteerd door een jury bestaande uit de artistiek leider van AIR Antwerpen en docenten uit St Lucas. De finale selectie gebeurt door de partnerorganisatie in Sierre.