Traces AIR Antwerpen

Sarah Hendrickx

sep 2013 tot nov 2013
1990 Muizen, Mechelen

Sarah Hendrickx werd uitgenodigd voor een residentie van drie maanden in ECAV Sierre in samenwerking met Sint Lucas Antwerpen en Fondation Mercier, Sierre. Elk jaar wordt een Belgisch kunstenaar, afgestudeerd aan St Lucas Antwerpen, uitgenodigd voor ene residentie en daarbij aanslutiend een tentoonstelling. In 2012 werd hiervoor Liesje De Laet uitgenodigd. Daarnaast wordt ook een recent afgestudeerd kunstenaar aan ECAV Sierre een residentie en tentoonstelling in Antwerpen aangeboden. In 2012 werd hiervoor met Stéphanie Giorgis samengewerkt. Voor 2013 was dit Darren Roshier, die aan het einde van zijn residentie een performance uitvoerde in Showroom.

Het werk van Sarah Hendrickx manifesteert zich door middel van verschillende media. Ze voert acties uit, die worden gearchiveerd aan de hand van documentatiemateriaal zoals tekst, fotografie, tekeningen en statistieken. De acties werken met publieke ruimte of vinden er plaats. Vanuit een onderzoek naar de economische, sociale en geografische aspecten van een specifieke omgeving, brengt Sarah Hendrickx een onderliggende structuur naar boven. Deze wordt vertaald met de bedoeling mensen van deze structuur bewust te maken. 

Sarah Hendrickx werd uitgenodigd voor de volgende tentoonstellingen: US, Hal/Factor 44/Hole of the Fox, Antwerpen, 2013; Cross-Examinations #3, These and other works, Extra City Kunsthal Antwerpen, 2012; The Distance Between, 21 Central Avenue, Sarasota, Florida, 2012; 0n Holes, Bumps and Darkness, Gallery Apostrof, Deurne, 2012; All will become clear, Louis Frarynlaan, Antwerpen, 2011.