Traces AIR Antwerpen

AIR Antwerpen

Residentie

Lokale onthaalfunctie en een rijk aanbod van uitwisseling- en residentiemodellen

AIR Antwerpen focust op de kunstenaarspraktijk en begeleidt de kunstenaar in een zelf gekozen parcours dat zich ontplooit in inhoudelijke dialogen op de plek van residentie. De kunstenaar wordt in dit proces individueel bijgestaan door inhoudelijke gesprekken en atelierbezoeken.

AIR Antwerpen biedt plek aan ontmoetingen als stimulans voor de uitwisseling van ideeën, kruisbestuiving en samenwerking, reflectie over de artistieke praktijk en netwerking tussen verschillende actoren. De ontmoetingen veroorzaken een directe dialoog met de kunstenaar in residentie en de kunstenaarspraktijk in ontwikkeling.

Een voornaam onderdeel van de ontwikkeling van het individuele traject van de kunstenaar is de brede netwerkomgeving die AIR Antwerpen kan aanreiken vanuit de connectiviteit tot lokale actoren en inbedding in het landelijke kunstenveld, de vele samenwerkingsverbanden en de professionele relaties die de organisatie onderhoudt.