Traces AIR Antwerpen

Naneci Yurdagül

apr 2013 tot jun 2013
1979 Frankfurt am Main

In het kader van een structurele uitwisseling tussen AIR Antwerpen en de Kulturbunker in Frankfurt am Main werd voor 2013 Naneci Yurdagül uitgenodigd voor een residentie van drie maanden in AIR Antwerpen.

In zijn werk reflecteert Naneci Yurdagül subtie en ironisch over sociale, culture en politieke situaties en hun ontwikkelingen, die gelinkt zijn aan bepaalde aspecten uit zijn eigen biografie. Zijn werk focust op onderwerpen zoals nationale en religieuze identiteit, migratie, sociale uitsluiting, culturele toeeigening en wantrouwen. Op een kritische manier en in een relatie tot actuele publieke debatten, interveniëren zij in het sociale discours. Naneci Yurdagül werkt met uitgebreide media zoals performance, film, schilderkunst, fotografie, sculptuur en installatie.

Naneci Yurdagül werd uitgenodigd voor de volgende solo tentoonstellingen (een selectie): Burquoi, Kunstverein Wiesbaden, 2012; Frei Machen, Night Club Lido, 2012; Männerkunst, Stuttgart, 2010; If we are good, if we are kind … but if we are good, generous and kind, Stiftung Opelvillen, Rüsselheim. Daarnaast was zijn werk te zien in de volgende groepstentoonstellingen (een selectie): New Frankfurt Internationals, Museum voor Moderne Kunst, Frankfurt am Main, 2011; Übermorgen Künstler, Kunstverein Heidelberg, 2009; The Great Game to Come, Kunstverein, Frankfurt am Main, 2008.