Traces AIR Antwerpen

Iman Issa

jan 2010 tot mrt 2010
1979 leeft en werkt in Caïro en New York.

Iman Issa maakt deel uit van de nieuwe generatie in Cairo wonende kunstenaars. Haar werk gaat over architecturale vormen en hoe de betekenis ervan bepaald of gesuggereerd wordt door de omgeving waarin ze geplaatst zijn en de materialen waarvan ze gemaakt zijn. Deze relaties worden getoond als de verbeelding van een sociale en culturele conditionering. Issa richt zich met haar onderzoek in eerste instantie op de ongerijmdheden tussen vorm en functie en benadrukt dit door de vreemde plaatsing van haar objecten en het toekennen van een nieuwe, maar vaak onduidelijke functionaliteit. Hoe vervreemdend het ook lijkt, de expliciete tegenstellingen in het werk maken ook dat je het als open ervaart.