Traces AIR Antwerpen

Alien Oosting

sep 2009 tot jan 2010
1978 Meppel, Nederland

De Nederlandse kunstenares Alien Oosting zal 6 maanden in AIR Antwerpen verblijven. Alien Oosting doet ingrepen revelerend naar processen die in het geheugen van bestaande (vaak oude, stofferige en vergeten) ruimten aanwezig zijn. Kelders, stallingen en (zolder)kamers, zijn haar uitverkoren werkterrein.
De installaties van Alien Oosting zijn voorlopig. Ze zijn broos, vergankelijk en bijgevolg tijdsgebonden. Hierbij is de onzekerheid van het proces belangrijker dan de zekerheid van het afgewerkte product. Want op termijn worden alle ingrepen uitgewist, alle gebruikte materialen worden stof en nestelen zich opnieuw in het gelaagde geheugen van de ruimte die aanvankelijk door haar soms weken lang werd bevraagd.