Traces AIR Antwerpen

AIR Antwerpen

AIR SAMENWERKINGEN

Internationaal uitwisselingsprogramma en partnerprojecten

AIR Antwerpen is primair een plek waar kunst ontwikkeld wordt en waar aan reflectie en artistiek onderzoek wordt gedaan. De organisatie staat residenten bij met inhoudelijke ondersteuning en met technische hulp bij experimentele producties.

Het uitwisselingsprogramma biedt Belgische zoals als buitenlandse kunstenaars financiële en productionele kansen aan. In het uitwisselingsprogramma ligt nadruk op opkomende beeldende kunstenaars die geïnteresseerd zijn in een socio-culturele context.