Traces AIR Antwerpen

AIR Antwerpen

AIR PROJECTEN

Internationaal platform voor (in)formele dialoog

De begeleidingsstructuur van AIR Antwerpen richt zich op het stimuleren van het individueel artistiek onderzoek en de verdieping in de artistieke praktijkvorming van de kunstenaar. AIR Antwerpen verdiept haar residentiële werking door de ontwikkeling van context-specifieke projecten die aansluiting vinden bij een hedendaagse kunstpraktijk.

Het artistieke onderzoek van de kunstenaar kan vorm krijgen in door de organisatie geïnitieerde publiekelijke momenten. Dit kader is experimenteel van aard en tracht een dialoog op te starten tussen kunstenaar, de kunstenaarspraktijk en toeschouwer.

AIR Tailor Made is een niet locatie-gebonden informele moment met de resident in de vorm van een gesprek, presentatie of tentoonstelling, AIR River Bar is een evenement met aandacht voor hedendaagse experimentele vormen van kunst, AIR Traces is een site-specifieke tentoonstelling en Het Sporenkabinet is een archief .