Traces AIR Antwerpen

The____bends in the wrong direction - Episode 2. Chapter one

The____bends in the wrong direction - Episode 2_Chapter one

27.03 tot 30.03, Showroom, Sint Lucas Kerkstraat, Antwerpen.
Opening dinsdag 27.03 om 18.00

The___bends in the wrong direction - Episode 2_Chapter one is een reeks omkeringen van een gebeurtenis. Phumulani Ntuli onderzoekt de betekenis van een gebeurtenis in haar verschillende variaties. In deze reeks herberekent Phumulani Ntuli de meerlagigheid van een gebeurtenis aan de hand van de verzameling van data, herhaling en mixing. Episode 2. Chapter one ontvouwt een foto, genomen door missionaris Alice Seeley Harris, van Nsala uit Wala, genomen in 1904. In deze periode was Congo privébezit van de Belgische koning Leopold II. De uitvinding van de rubberband door Dunlop twee jaar eerder, ontketende een jacht op wilde rubber. Ineens bleek Congo een goudmijn en om aan de gigantische internationale vraag te voldoen installeerde Leopold II door middel van zijn ‘Force Publique’ een luguber systeem van afpersing om het wilde rubber te onginnen. Per dorp werden quota ingesteld en als die niet gehaald werden, volgden repercussies. Deze foto van Alice Seeley Harris toont Nsala die naar de overblijfselen van zijn vijfjarige dochter staart.