Traces AIR Antwerpen

PROJECT: Bianca Baldi at the Image Generator II

Bianca Baldi: Livro de Todo o Universo (Chopped and Screwed), 2015

In de tweede editie van 'The Image Generator' toont Bianca Baldi haar nieuwe installatie 'Livro de Todo o Universo (Chopped and Screwed)'. Deze is gebaseerd op de gelijknamige éénmalige performance uitgevoerd in de Kamer van de Proeflezers in het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen in 2015. De geluidsopnamen van de performance werden omgezet naar de installatie in 'The Image Generator II'. Doorheen het lezen van een zeventiende – eeuws gedicht gedicht creëert de performer het personage 'Livro', een personificatie van een boek dat het hele universum omvat. Het vers van acht woorden, 'Tot tipi sunt dotes Virgo quot Sidera caelo' (Maagd, je hebt even veel deugden als er sterren aan de hemel zijn'), kan op 1022 verschillende manieren worden gecombineerd – even veel als het aantal sterren in Ptolemaeus' universum. Deze herhalingen creëren een ritmische, transformerende partituur: de acht luidsprekers laten elk een ander woord van het vers weerklinken en worden begeleid door een serie monotypes.

Uitgevoerd door Cecilia Eliceche; geluid Christophe Albertijn. Een coproductie tussen Extra City Kunsthal Antwerpen, AIR Antwerpen en het Museum Plantijn - Moretus.

Voor volledig programma: www.extracity.org