Traces AIR Antwerpen

Meet the Artists: Saddie Choua (BE) & Amir Farsijani (IR)

Wat weten we eigenlijk over de bloeiende Iraanse cultuur? Hoe kunnen artistieke kortetermijnuitwisselingen kunstenaars helpen om zich een beter beeld te vormen van de samenleving en de culturele scene van hun gaststad? Wat is de rol en de positie van kunstenaars die site-specifiek werken? Wat waren hun ervaringen in Antwerpen of Teheran? Hoe beïnvloedt een bepaalde plaats de artistieke praktijk van een kunstenaar? Deze en andere vragen worden belicht tijdens deze presentatie.

BOZAR nodigt Saddie Choua (BE) en Amir Farsijani (IR) uit om de ervaringen met ons te delen die ze opdeden in respectievelijk Teheran en Antwerpen, in het kader van het jaarlijkse uitwisselingsprogramma tussen AIR Antwerpen en Kooshk Residency Teheran, dit jaar in samenwerking met BOZAR en EUNIC. Deze ontmoeting belicht de artistieke praktijk van Choua en Farsijani, net als hun verwezenlijkingen tijdens hun verblijf in Teheran en Antwerpen. 

De avond start om 19.00 in BOZAR en bestaat uit presentaties van beide kunstenaars en een aansluitend gesprek. Daarna vindt om 20.30 in de Beursschouwburg de avant-premiere plaats van de film 'A portrait of Joris', door de huidige STRT Kit resident Chloë Delanghe.