Traces AIR Antwerpen

The Living Room: Stijn Van Dorpe & Tomáš Kajánek

Op woensdag 22 maart om 17.00 nemen Stijn Van Dorpe en Tomáš Kajánek de Living Room in. Beide kunstenaars volgen een residentie van zes maanden in AIR Antwerpen (januari - maart) en de Meet Factory in Praag (april - juni). Deze presentatie geven inzicht in de activiteiten die zij gedurende hun periode in Antwerpen hebben uitgevoerd. Beide kunstenaars maken in de presentatie gebruik van het schaalmodel, wat hun werken een vormelijke coherentie geeft.

Stijn Van Dorpe liet tijdens de residentie in AIR Antwerpen een schaalmodel in Wengé maken van een tentoonstellingsruimte in Z33. In deze ruimte werkte Stijn van Dorpe samen met leerlingen schilder – en decoratietechnieken uit het KTA, Hasselt. Zij voorzagen de muren van imitatiemarmer en brachten er een nacht door, waarbij zij voor elk geslapen uur werden vergoed. Het geluid werd op de finissage van de tentoonstelling door muzikante Maja Jantar omgezet in een geluidsset. Ook deze avond wordt de maquette geactiveerd door middel van een met de slaapgeluiden gecomponeerde geluidsperformance. Tomáš Kajánek presenteert zijn nieuwe werk aan de hand van een film, die het productieproces toont van het vervaardigen vaan pistool aan de hand van 3D technieken en handleidingen gevonden op internet. Met dit werk legt Tomáš Kajánek de nadruk op de democratisering van fabricatieprocessen en hoe dit leidt tot een nieuwe scenario voor onze samenleving.