Traces AIR Antwerpen

Filmvoorstelling Saddie Choua & Stijn Van Dorpe

De video's 'Voices' van Stijn Van Dorpe en 'The Chouas' van Saddie Choua schetsen een beeld van persoonlijke verhalen en tonen hoe gemakkelijk die beelden en verhalen ten prooi vallen aan politieke recuperatie. Als tegenbeweging creëren zij beiden - doch een heel verschillend - artistiek portret waarin nuances worden opgelicht en subtiliteiten het verschil maken. Na de vertoning gaan de kunstenaars in gesprek met Alan Quireyns.

Deuren: 19u
Aanvang vertoning: 19:30u
Inkom: Vrije bijdrage

Voices, Stijn Van Dorpe, 2016, video (26'.55")

Voices vertrekt vanuit opnames van verhalen en stemmen van buurtbewoners van de Tarwewijk in Rotterdam. Het zijn verhalen die verzameld werden tijdens de productie van 'Short Cut Tarwewijk', maar die in het uiteindelijke filmdocument geen plaatst kregen. Tijdens twee namiddagen in een muziekstudio werden deze opnames door lokale kinderen als materiaal voor een zangworkshop gebruikt.

Van deze workshops werd een filmdocument gemaakt waarin het politieke potentieel van de stem centraal staat. Er vindt een dubbelde, contrasterende overdracht plaats; verhalen die de morele en politieke visies van buurtbewoners vertolken (als een soort talige/ mentale architectuur) worden doorgegeven - zoals dat gaat in het leven -, maar daarnaast is er een leerproces dat focust op de stem en de fysieke, materiële eigenschappen ervan. Tussen de verhalen en de muzikale probeersels blijft er een tweedeling ontstaan. De ruimte van de kunst en die van de Tarwewijk, en het leven daar, gaan niet echt versmelten of komen niet ten dienste te staan van elkaar maar het lijkt eerder op een dans tussen kunst en leven die elkaar becommentariëren.

Voices is een video als onderdeel van ‘Short Cut Tarwewijk’ en kwam tot stand in kader van het internationale uitwisselingsprogramma Staat van de Stad, ondersteund en gefaciliteerd door stichting Charlois ... aan het water, AIR Antwerpen, AIR_Frankfurt, Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam, Mondriaan Fonds, de stad Frankfurt, de Gemeente Rotterdam, de stad Antwerpen, de Vlaamse Gemeenschap, Vlaanderen & Nederland Eregast Frankfurter Buchmesse 2016.

The Chouas # Episode 3 I swear by God Almighty, I say the truth and nothing but the truth, Saddie Choua, 2016
video, (24'.37")

The Chouas - A Work In Progress is geen reality show of een soap over familiezaken met sappige verhalen rond cultuur- of religieconflicten. Het is veeleer een context, een omgeving waar Saddie Choua, dochter van een van de Chouas, probeert de taal van de migrant zelf te vinden en te herstellen. In de traditie van Frantz Fanon, een existentiële humanistische denker gekend voor zijn radicale standpunten over dekolonisatie en de psychopathologie van de kolonisatie, is ze zich bewust dat migranten geen controle meer hebben over ‘hun beelden’. De beelden van de migranten zoals wij ze zien in de media zijn niet hun beelden. Deze beelden veroorzaken een valse perceptie van ‘de andere’, die leidt tot afstand en vervreemding. Het is haar bedoeling een context te creëren waar beelden, geluid en ruimten breken met de taal van de hedendaagse media, die een opgewonden honger naar exotisme of erger voeden.

#Episode3 verhaalt de zoektocht naar de ruïnes van haar grootvaders huis in de Rifregio. Hij was er kaïd, een gezaghebbend persoon en de ruïnes belichamen de familiegeschiedenis. Er waren ogenschijnlijk twaalf getuigenissen nodig om te bewijzen dat het huis ooit toebehoorde aan de Choua familie. Parallel aan het narratief wordt de creatie van stereotiepen bevraagd; Houdt de reproductie van stereotypes de heersende krachten in stand? Wanneer Saddie Choua begrippen als oorsprong, identiteit en wortels in vraag stelt, wordt vreemd genoeg haar zoektocht een ontdekking van (beelden van) de toekomst.

Deze filmvoorstelling maakt deel uit van de reeks 'Maandelijks op Maandag'.
http://www.klappei.be/?event=mom4-the-chouas-voices-debat-kunst-in-de-sa...